ESERLERİ

Üstat Ahmed Davudoğlu Hoca hayatı boyunca müslümanlara yol gösterecek, Türkiye için çok önemli eserlere imza atmıştır. İslâm alemine kazandırdığı eserler üst üste konulduğunda kendi boyunu aşmıştır. 36 cildi aşkın eseri yazmış, şerh ya da tercüme etmiştir.

Bu sırada Üstadın yazmadığı halde kendi adına yazılmış gibi yayınlanan eserler de olmuştur. Bu konuda hukuki girişimler devam etmektedir. Üstadın aşağıda yazılı eserler haricinde kitabı yoktur.

Eserleri 

•Buluğu’l-Meram (Selamet Yolları) Tercümesi 
•Sahih-i Müslüm Tercüme ve şerhi 
•Mevkûfât Tercümesi 
•Reddü’l-Muhtar (İbn-i Âbidîn) Tercümesi 
•Ölüm Daha Güzeldi (Hatırâtı) 
•Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri 
•Kur’an-ı Kerîm Meâli

AHMED DAVUDOĞLU'NUN ESERLERİ.jpg

Bir cevap yazın

Go to Top