Sahih-i Müslim

SAHİH-İ MÜSLİM TERCÜME ve ŞERHİ
Kâinat, büyük bir nizam ve intizam içinde yaratılmıştır. Maddenin en küçük parçasından uzaydaki en büyük gezegene kadar her şey bu sırlı düzenin bir parçasıdır. Yarattıklarının en şereflisi olarak takdim ettiği insanı da başı boş ve düzensiz bırakmayan Allah celle celâluhu bir rahmet vesilesi olarak bizi kendine muhatap kılmış, bize rehberlik etsin, dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını öğretsin diye kendi içimizden peygamberler göndermiştir. İslâm ve O’nun Şanlı Nebî’i sallallâhu aleyhi ve sellem ile de insanlar için sunduğu nizamı kemâle erdirmiş, dinini tamamlamıştır.

Efendiler Efendisi sallallâhu aleyhi ve sellem sözleri, davranışları, tavsiyeleri, cevapları, her anı ve her yanı ile bu rahmet silsilesinin zirveleştiği eşsiz bir ufuktur. Aradan 15 asır geçmesine rağmen O sallallâhu aleyhi ve sellem, sonsuzluk ikliminin batmayan güneşi ve ebedîlik sarayının paslanmaz tacı olmayı sürdürmekte, ışıltısıyla akıllarımızı ve kalplerimizi aydınlatmaya devam etmektedir.

536563_332117786910186_694956670_n

İslâm dininin ilmi birikimlerini sadeleştirilmiş dili ile geniş kitlelerin istifadesine sunma niyetiyle hazırlanan bu şah eserin tercüme ve şerhi merhum âlimlerimizden Ahmet Davutoğlu’na ait.

Resim 021
Dokuzuncu yüzyılda yaşamış ve hadis âlimlerinin en büyüklerinden Ebu’l Hüseyn Müslim b. El Haccâc’ın meşhur altı büyük hadis kitabından biri olan el-Câmiu’s-Sahih adlı eseri, Buharî’nin Sahihi’nden sonra İslâm âlemi tarafından kabul gören ikinci hadis kitabıdır.
SAHÎH-İ MÜSLİM gibi muteber bir eser günümüze kadar birçok âlim tarafından ele alınmış ve üzerine nice şerhler yazılmıştır. Yakın tarihimizin önde gelen âlimlerinden merhum Ahmet Davutoğlu’nun SAHÎH-İ MÜSLİM Tercüme ve Şerhi, müellifin hem akademik birikimi, hem de Arap dili ve fıkıh ilmine vukufîyeti açısından eserle ilgili beklentileri fazlasıyla karşılamış, onun bu çalışması uzun yıllardan bu yana Anadolu Müslümanlarının dinlerini öğrenmelerine vesile olmuştur.

300 bin hadis içerisinden seçilmiş 31 bin 30 hadisin tercüme ve izahının bulunduğu SAHÎH-İ MÜSLİM Tercüme ve Şerhi’nin  tercih edilmesi, SAHÎH-İ MÜSLİM’le ilgili bugüne kadar Türkçe olarak yapılmış tercüme ve şerhlerin arasında hem muhtevasının zenginliği hem de tercümesinin her seviyedeki okuyucunun rahatlıkla istifade edeceği şekilde sade bir dille ve izahlı yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Hadis ilminin usül ve kâidelerine riayet edilerek, yanlış algıların önüne geçen izah ve hükümleri ihtiva eden eser, ‘sened zinciri’ndeki ravîlerin isim ve künyelerine 317 sayfalık teferruatlı dipnotlarla birlikte yer vermiş. Ayrıca konu edilen bahisleriyle ilgili Âyet ve Sûre numaraları da metin içinde belirtilmiş. Allah Resulü’ne sallallâhu aleyhi ve sellem ait olan ifadelerin okurlar tarafından kolaylıkla ayırt edilebilmesi için Hadis-i Şerifler italik olarak yazılmış. Eserin dili yeterince sadeleştirilmiş olmasına rağmen sayfalar içerisinde zaman zaman karşılaşılan eski Türkçe kelimelerin açıklamaları da dipnot olarak sayfa altlarında belirtilmiş. 4 ciltlik eserin son cildinde yer alan kitap ve kelime indeksleri de eseri okuyanların istifadesini biraz daha kolaylaştırmış.

AOdsız

Efendimiz’in sallallâhu aleyhi ve sellem’in insanlığın ferdî ve içtimaî problemleri için yegâne çare olduğunu bir kere daha ispat eden eser, aynı zamanda günümüz Müslümanlarının akıllarında oluşan ve bugün birçok yerde tartışma konusu olan soru ve sorunlara yine Efendiler Efendisi’nin, sallallâhu aleyhi ve selem, mübarek beyanlarıyla cevap vermiş oluyor.

Hz. Îsa (a.s)’nın yeryüzüne inip inmeyeceğini, Müslüman bir kişi ya da topluluğa kafir demenin ne tür vahim sonuçlara sebep olacağını, Cehennem’deki en hafif azabın nasıl olduğunu, Peygamber Efendimiz’in, sallallâhu aleyhi ve sellem, ahirete sakladığı istek ve arzusunun ne olduğunu, Cehennem’den en son çıkacak kişinin kim olduğunu, Deccâl’in kim olduğunu, ne zaman ortaya çıkacağını, neler yapacağını, şeytanın ezan sesinden neden kaçtığını, Müslüman’ın musibetlere karşı bakış açısının nasıl olması gerektiğini, intihar eden kişinin cenaze namazının kılınıp kılınmayacağını, kıyamet gününde insanlar arasında ilk görülecek davanın ne olduğunu merak edenler ve güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyecek konularla ilgili Efendiler Efendisi’nin, sallallâhu aleyhi ve sellem, beyan ve tavsiyelerini öğrenmeyi arzulayanlar için eser paha biçilmez bir değere sahip.

Allah’ın Habibi, İki Cihanın Güneşi, Efendiler Efendisi’nden, sallallâhu aleyhi ve sellem, nakledilen en sahih hadislerin izahları ve hükümleriyle birlikte yer aldığı SAHÎH-İ MÜSLİM Tercüme ve Şerhi İslâm dininin Kur’an-ı Kerim’den sonra en muteber kaynaklarından birini anlaşılır bir dille istifademize sunuyor.

477344_148025145319452_464632378_o

Hoca’nın vefat ettiği tarihte anlaşılamayan bir nedenle basımı durdurulmuş ancak müslümanlar tarafından 30 yıl  basılmamasına rağmen hiç unutulmamıştır. Dilden dile Türkiye’deki müslümanların mutlaka edinmeleri gereken bir eser olarak anlatılmıştır.

Bu mübarek eserin  uzun süren bir hukuk savaşından sonra basım hakkı ailesi tarafından yayın evinden geri alınmıştır.

Müslümanların basılması yönündeki yoğun talebi üzerine yayın evleriyle görüşmeler yapılmış yine uzun süre (ne hikmetse) sonuç alınamamıştır.

Yaklaşık 3 yıl süren dizgi aşamasının ardından kitap daha kalınlaştırılarak 6 cilt halinde kitapçıların raflarındaki yerini almıştır. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Bir cevap yazın

Go to Top